ЗА МЕН


Образование:

( Ако натиснете върху наименованието на съответния документ ще можете да видите неговото изображение)

Основно: Основно училище “Иван Вазов” 1970 г. - 1976 г. - гр. Русе.
Средно: Математическа гимназия ”Баба Тонка” 1976 г. - 1980 г., гр. Русе. - свидетелство за зрелост 027839
- Грамота №145 /Министерство на Народната просвета.
- сребърен медалист на випуска за отличен успех и примерно поведение;
- С придобита специалност – програмист - 07.05.1980 г.
Висше:  
   - Лекар: Плевен - Висш медицински институт 1980 г. - 1987 г., Диплом № 001467/1987 г.
   - Специалност: Диплом за призната специалност по акушерство и гинекология, № 43710/24.01.1995 г.

Курсове и специализации:

1.

Първо ниво интензивен теоретичен курс по абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в АГ.
Удостоверение - 18 -22.04.1994 г.
2.

Индивидуално обучение за следдипломна квалификация по оперативна гинекология.
Удостоверение -3-105-31.10.1994 г .
3.


Курс за следдипломна квалификация по колпоскопия. Удостоверение № 175-6-27.10.1995 г.
Курс за следдипломна квалификация по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка. Удостоверение № 175-6-22.05.2007 г.
4. Индивидуално обучение за следдипломна квалификация по уро-гинекология. Удостоверение -2-50-23.05.1996 г.
5. Национален проект "Семейно планиране" на програмата ФАР - Европейски съюз. Участие -12.05.1997-16.05.1997 г.
   
6.


Курс за начинаещи по английски език. Свидетелство 3518-22.09.1999 г., Русенски Университет.
Удостоверение за професионална квалификация по английски език за напреднали - 120 часа.
Свидетелство 99119 -19.01.2000 г., Русенски Университет .

Удостоверение за професионална квалификация по английски език ниво В2 - 480 часа.

Удостоверение за професионална квалификация по немски език ниво А1 - 200 часа.
Удостоверение за професионална квалификация по немски език ниво А2 - 220 часа.
Удостоверение за професионална квалификация по немски език ниво В1 – 440 часа

   
7.

Курс - професионална квалификация по компютърна грамотност - 60 часа. Удостоверение 14557-21.03.2003 г.,
Русенски Университет.
   
8. Сертификат за Участие в симпозиум - 29.09.2001 г. IX Национален конгрес по акушерство и гинекология.
9. Диплома за участие в IX Национална конференция по онко-гинекология. 11-14.09.2003 г.
10. Сертификат за участие в VIII Национална гинекологична конференция 26.02 - 28.02.2004 г.
 
11. Следдипломно обучение - продължителна квалификация по Наредба №31/28.06.2001 г. на МНЗ
завършен цикъл за всички участия.
/от 16.06.2004 г . - до 16.06.2007 г . - за 3 годишен период/
11.1 Сертификат за участие в XXIII Национална акушерска конференция 10 -12.06.2004 г.
11.2 Удостоверение за участие в X Национолна конференция по онко-гинекология 9 -12.09.2004 г. Категория Б - 12 точки.
11.3

Удостоверение за участие в X Национален конгрес по акушерство и гинекология 23 - 25.09.2004 г.
Категория Б - 29 точки /лектор/.
11.4

Удостоверение за участие в лекционен курс”Съвременно антибиотично лечение в акушерството и гинекологията” 02.12.2004 г. Категория А - 8 точки.
11.5

Удостоверение за участие в IX Национална гинекологична конференция 24 - 26.02.2005 г.
Категория Б - 30 точки /лектор/.
11.6

Удостоверение за участие в лекционен курс - Зората на нови надежди за профилактика на исхемичните инсулти.01.04.2005 г. Категория А - 5 точки.         
11.7

Удостоверение за участие в лекционен курс - “Влагалищна екосистема. Желязодефицитни анемии. Локални спермициди” 14.04.2005 г. Категория А - 5 точки.
11.8 Удостоверение за участие в XXIV Национална акушерска конференция 09.06 - 12.06.2005 г. Категория Б -26 точки.
11.9

Удостоверение за участие в XI Национална конференция по онко-гинекология - 01 - 04.09.2005 г.
Категория Б -15 точки.
11.10

Удостоверение за участие симпозиум - “Нови аспекти в терапията на вулво-вагиналните гъбични инфекции”. 21.09.2005 г. Категория Б - 4 точки.
11.11 Удостоверение за участие в лекционен курс. Ултразвуковата диагностика в медицината. 04.11.2005 г.
Категория А - 10 точки.
11.12 Удостоверение за участие в национален конгрес по ултразвук 05 -06.11.2005 г. Категория Б -14 точки.
11.13 Удостоверение за участие в X Национална гинекологична конференция 09 - 12.03.2006 г.
Категория Б -35 точки /лектор/.
11.14 Удостоверение за участие в XXV Национална акушерска конференция 15-17.06.2006 г. Категория Б - 22 точки /лектор/.
11.15 Удостоверение за участие в XII конференция по онкология 07-10.09.2006 г. Категория Б-15 точки.
11.16 Удостоверение за участие в XI национална гинекологична конференция 29 - 31.03.2007 г. Категория Б -14 точки.
11.17 Удостоверение - Основен курс по хомеопатична терапия - 10.2005 г., -05.2007 г. Категория В -120 точки.
11.18 Удостоверение от конференция - хомеопатията като терапевтичен метод в АГ - 01-03.06.2007 г. Категория Б -17точки.
 
12.
завършен цикъл за всички участия
/от 16.06.2007 г. - до 16.06.2010 г. - за 3 годишен период/
12.1

Удостоверение за участие в конференция -14-17.06.2007 г. Катетория Б и Е-30 точки/ за лектор/

12.2

Удостоверение за участие в XIII конференция по онко-гинекология - 06-09.09.2007 г. Категория А -15 точки.

12.3

Удостоверение за участие в XI нац . конгрес по АГ - 11-14.10.2007 г. Категория Б - 23 точки.

12.4

Удостоверение за участие в лекционен курс на тема: Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията- 15.17.02.2008 г. Катерория А - 15 точки.
12.5 Удостоверение за участие в XII Нац. гинекологична конференция  - 20-22.03.2008 г. Категория Б -23 точки/ лектор/
12.6 Удостоверение за участие в XXVII Национална акушерска конференция/форма на продължителна квалификация/
19-21.06.2008 г.
Категория Б -13 точки.
12.7

Удостоверение за участие в лекционен курс на тема: Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията -
26-28.09.2008 г
. Катерория А - 15 точки.
12.8 Удостоверение за участие в XIII Нац. гинекологична конференция - 26-28.03.2009 г. Категория Б - 23 точки
12.9 Удостоверение за участие в лекционен курс на тема: IV обучителен курс по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията - 15.05-17.05.2009 г. Катерория А - 15 точки
12.10 Участие в XXVIII национална акушерска конференция -25-27.06.2009 г. Категория-Б -17 точки.
12.11 Удостоверение за участие в лекционен курс на тема: ”V обучителен курс по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията с международно участие”/форма на продължителна квалификация/  2-4.10.2009
12.12 Удостоверение за участие в XIV национална гинекологична конференция / форма на продължителна квалификация/ на тема ”Модерни тенденции в съвременната гинекология” 25.03.2010 - 27.03.2010 г. Категория В - 19 точки.
12.13 Удостоверение за участие в лекционен курс /форма на продължителна квалификация/ на тема: "VI обучителен курс по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията с международно участие” - 5-7.10.2010.
Катерория А-15 точки.
   
13. завършен цикъл за всички участия
/от 16.06.2010 - 16.06.2013 - за 3 годишен период/
13.1 Удостоверение за участие в XII нац . конгрес по АГ - 07-10.10.2010 г. Категория Б - 25 точки.

13.2

 

Удостоверение за участие в XV Национална гинекологична конференция /форма на продължителна квалификация/ на тема ”Съвременни аспекти в диагностиката и лечението при рак на шийката на матката” :10.03.2011 - 12.03.2011. Категория Б - 10 точки.
13.3 Certificate Attended the 12-th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology Plovdiv, Bulgaria, May 25-28, 2011
13.4 Удостоверение за участие в XXX Национална акушерска конференция 23-25.06.2011 г. Категория Б -20 точки /лектор/.
13.5 Удостоверение за участие в лекционен курс – VII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие 4-6.11.2011 г. Категория А - 16 точки. 
13.6 Удостоверение за участие в XVI Национална гинекологична конференция 22-24.03.2012 г. Категория Б - 11 точки
13.7 Удостоверение за XXXI Национална акушерска конференция 14-16.06.2012, Тема: Съвременна пренатална диагностика –рискова бременност-Категория Б, Кредитна оценка-14 точки
13.8 Удостоверение за участие в лекционен курс – VIII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията  
2-4.11.2012 г.
Категория А - 12 точки. 
13.9 Удостоверение за участие в XVII Национална гинекологична конференция 14-16.03.2013 г. Категория Б - 10 точки
   
14. завършен цикъл за всички участия
/от 16.06.2013 - 16.06.2016 - за 3 годишен период/
14.1 Удостоверение за участие в XXXII Национална акушерска конференция 27-29.06.2013 г. Категория Б - 10 точки
14.2 Удостоверение за участие в XIII-ти национален конгрес по АГ 13-16.03.2014 г. Категория Б - 16 точки
14.3 Удостоверение за участие в XXXIII Национална акушерска конференция 19-21.06.2014 г. Категория Б -20 точки /лектор/
14.4 Удостоверение за участие в XVIII Национална гинекологична конференция /форма на продължителна квалификация/ :19.03.2015 - 21.03.2015. Категория Б - 12 точки
14.5 Удостоверение за участие в семинар на тема: "Лечение на фибромиома чрез емболизация" /форма на продължаващо медицинско обучение/ 22.05-23.05.2015 Категория Б - 11 точки
14.6 Удостоверение за участие в семинар на тема: "Русенски ендоваскуларни дни IV" /форма на продължаващо медицинско обучение/ 09.10-10.10.2015 Категория Б - 8 точки
14.7 Удостоверение за участие в XIX Национална гинекологична конференция /форма на продължителна квалификация/ на тема ”Модерна профилактика в гинекологията” :17.03-19.03.2016. Категория Б - 10 точки.
   
15.  
15.1 Удостоверение за участие симпозиум на тема "Асистирани репродуктивни технологиии, бременност и раждане" /20-21.10.2017 Категория Б - 14 точки
15.2 Сертификат за участие в XIV Национален конгрес по акушерство и гинекология /26-29.10.2017
15.3 Сертификат за участие в XXI Национална гинекологична конференция / 22-25.03.2018/
15.4

Удостоверение за участие в XXII Национална  гинекологична конференция /форма на продължителна квалификация/ 21-24.03.2019. Категория Б - 26 точки

15.5 Удостоверение за участие в Конгрес по майчино-фетална медицина /форма на продължаващо медицинско обучение/: 10-12.05.2019. Категория Б - 15 точки
15.6

Удостоверение за участие в Национална  акушерска  конференция /форма на продължителна квалификация/
20-23.06.2019.
Категория Б - 15 точки

15.7

Сертификат за участие в  I Национална   конференция по иновации в акушерството и гинекологията /форма на продължителна квалификация/ 25-28.06.2020

15.8

Удостоверение за участие в XXIII Национална  гинекологична конференция /форма на продължителна квалификация/ 17-20.09.2020. Категория Б - 14 точки

15.9 Сертификат за участие в XX Национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ: 20-22.09.2019
15.10

Сертификат за участие в  XIV Софийки симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, WEBINAR, 11.12.2020

15.11

Удостоверение  за участие в  XIV Софийки симпозиум по репродуктивна медицина  с международно участие, WEBINAR, /форма на продължителна квалификация - симпозиум/, на тема: Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане, 11.12..2020. Категория Г - 9 точки

15.12. Удостоверение за участие в XXIV Национална гинекологична конференция и XXXVIII Национална акушерска конференция, 17-20.06.2021. Категория Б - 24 точки /лектор/
15.13 Удостоверение за участие в I Научна конференция "COVID-19 през 2021", 09-12.09.2021.
15.14

Удостоверение за XV Национален конгрес по акушерство и гинекология, XXIV Национална конференция на БАОГ, 24-27.03.2022, Категория Б, Кредитна оценка - 24 точки / за лектор/

15.15 Удостоверение за XXXIX Национална акушерска конференция,16-19.06.2022, Категория Б, Кредитна оценка - 24 точки / за лектор/
15.16

Удостоверение 23-28.03 XXV Национална конференция с международно участие, Кредитна оценка 12 точки /участник/

   
 

 

Статии в научни списания:

1.

Gy News /1997г./ бр.-1/.
Приложение на препарата Systen 50 при естествена или хирургична менопауза.
 - Статия ... » (928 KB)
 - Презентация ... » (1,776 MB)

2.

Акушерство и гинекология /2000 г. /бр-4/.
Ретроспективен анализ от приложение на Pg E-2tb /3 mg/
 - Статия ... » (928 KB)
 - Презентация ... » (1,776 MB)

3.

Акушерство и гинекология /2006 г./ бр-5/.
Ролята на Clamidya trachomatis и др. асоцирани микроорганизми при ендоцервит.
4.

Акушерство и гинекология /2006 г./ бр-6/.
Ролята на Clamidya trachomatis върху репродуктивната функция при пациентки с цервицитис.
5.

Акушерство и гинекология /2007 г./ Китен 14-16.06.2007 г./
Случай на двуплодна бременност /с плод във всеки от роговете / в матка с вродена аномалия - uterus bicornis unicornis.
  2 статии по темата - под печат.
6.

Акушерство и гинекология/, XXXIII Национална конференция, Елените, 19-21.VI2014, част II.
Анализ на заболеваемостта от хламидиална инфекция, при пациентки с endocervicitis, в зависимост от социално -демографските фактори... »(877 KB)

7.

Акушерство и гинекология/ 7, 2014 / Цитология при пациентки с хламидиален ендоцервицит... »(894 KB)

   
  Презентации и доклади от конгреси и конференции - 8.
 
Статии в други вестници и списания:
1. Утро /19 октомври 2012 г./ бр. 243/
Ракът на маточната шийка е единственият, който за сега може да бъде предотвратен...» (1,2 МВ)
Би трябвало да се имунизират и момчетата за да не се превръщат в разпространители
на HPV-вируса
, казва д-р Груева
 

 

Медицина в Британия? Първо стаж в болница и 6 по математика
Приет за първокурсник по медицина вижда кръв и припада.
Това е невъзможно в британски университет, тъй като едно от задължителните условия за кандидатстване е стаж в болница, поликлиника или каквото и да е лечебно заведение - практика от "живия живот".
Българи, които желаят да учат за лекари на Острова, например могат да бъдат за известно време доброволци в Червения кръст.
Медицина е специалността, в която най-трудно се влиза, обясни шефката на "Едланта" Елизабет Тончева. Ако за други дисциплини 5 или малко отгоре от дипломата за средно образование е напълно достатъчен успех, то за медицина трябва да бъде заковано 6.00.
Друг важен критерий, за да се стане студент по медицина, е отлична бележка по математика. Такава се изисква и за специалността право.
За да се занимаваш с тези отговорни професии, е необходимо да имаш отлично логическо мислене, а математиката именно е науката, която го развива най-добре, допълни Елизабт Тончева.
То помагало при налучкването на трудно откриваеми диагнози например.

Начало | Услуги | За мен | Въпроси | Връзки | Контакти |

© 2009-2023 д-р Емилия Груева, дм.
Всички права запазени
гр. Русе, ул. Ниш 48, бл. Иван, партер (срещу входа на Руското консулство);
моб. тел: 0888/517046;
e-mail: grueva.em@abv.bg